Missä voi? Kissa söi

Missä voi? Kissa söi.
Missä kissa? Aitan alla.
Missä aitta? Tuli poltti.
Missä tuli? Vesi sammutti.
Missä vesi? Härkä ryyppäs.
Missä härkä? Niityllä makaa.
Missä niitty? Viikate vipsas.
Missä viikate? Kovasin kopsas.
Missä kovasin? Kannon päässä.
Missä kanto? Karhu kaatoi.
Missä karhu? Mies tappoi.
Missä mies? Mato pisti.
Missä mato? Kukko nokkas.
Missä kukko? Havukka vei.
Missä havukka?
Lentämässä liitämässä
yli yheksän meren,
kaheksan kaupungin. Siellä on ovi,
oviseinä olkiseinä,
sivuseinä silkkiseinä,
totto kullasta kudottu,
pöytä vaskesta valettu,
permanto rauasta taottu,
katto kamelin nahoista kudottu.